Cauta:
  Sistemul bancar  International IT  Firme romanesti  Investitii  Auto  Locuri de munca  News  Office  Banci  Constructii  
 
 
 
 

Stiri afaceri, sistemul bancar, international, firme, investitii, auto  75855-Achizitia de servicii Stiri afaceri, sistemul bancar, international, firme, investitii, auto

Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 02. 05. 2012, ora 16:00Clarificari privind achizitia sau documentatia pentru ofertanti, precum si informatii suplimentare pot fi obtinute la urmatoarea adresa a achizitorului din Bucuresti, Str. Valabilitatea ofertei: 30 zile8. SC MEDIAFAX SA din România în calitate de achizitor, cu sediul în localitatea Bucuresti, Bld Maresal Averescu nr 8-10, sector 1, organizeaza la punct de lucru in Bucuresti, Str. Aurel Vlaicu Nr 62-66, etaj 1, camera 20, sector 2, procedura de cercetare a pietei- studiu al pietei pentru achizitia servicii de promovare in mass-media, Cod CPV 79342200-5 conform Instructiunii nr. 26 a AMPOSDRU din 31. 08. 2010 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, respectiv Anexa 1 procedura pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari finantate din FSE si din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante în conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 9 lit. c1.2. Sursa de finantare din Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Data publicarii anuntului: 27. 04. 2012

 


 


  Ora, data si locul deschiderii ofertelor: 04. 05. 2012 ora 15. 00, la punctul de lucru al achizitorului12. Numarul de identificare al contractului: POSDRU/106/5. 1/G/75855. Aurel Vlaicu Nr 62-66, etaj 1, camera 20, sector 2, sau prin e-mail persact@mediafax. ro.5. Pretul va fi exprimat in RON, fara TVAPretul ofertei este ferm in RON.NU se accepta actualizarea pretului contractului.7. Limba de redactare a ofertei: limba romana6. Transmiterea se poate face prin posta, curierat sau personal la registratura.10. Specificatii tehnice minime:Prestari servicii de promovare in mass media, presa scrisa si online.Achizitionarea de servicii de promovare in mass-media se va realiza conform documentatiei anexate prezentului anunt.4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de servicii va fi “pretul cel mai scazut“.9. Titlul proiectului: „Integrare pe piata muncii a somerilor de lunga durata, persoanelor inactive si a persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca - PERSACT”3. Oferta se depune la registratura S. C. Mediafax S. A. situata in Bucuresti, strada Aurel Vlaicu 62-66, sector 2. Data limita pentru depunerea ofertei: 04. 05. 2012, ora 12. 0011.

1.

 
Stiri afaceri, sistemul bancar, international, firme, investitii, auto Stiri afaceri, sistemul bancar, international, firme, investitii, auto

 trebuie sa te conectezi mai intai


Articole 'Fresh'

Comunicat de presa Soares

0pt "Times New Roman"">       


Articole 'populare'


Alte articole


 
 

Membrii

Utilizator

Parola:
 

[Cont nou] 

[Parola pierduta]

 
 


Gazduire Web ABO NET

        Gazduire web ABO NET


 |Fotograf nunta|Fotograf botez|AFACERI - 2019 - reportaj.com