Cauta:
  Sistemul bancar  International IT  Firme romanesti  Investitii  Auto  Locuri de munca  News  Office  Banci  Constructii  
 
 
 
 

Stiri afaceri, sistemul bancar, international, firme, investitii, auto  75855-Anunt achizitie licente Stiri afaceri, sistemul bancar, international, firme, investitii, auto

Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 07. 10. 2011
Clarificari privind achizitia sau documentatia pentru ofertanti, pot fi obtinute la urmatoarea adresa a achizitorului din Bucuresti, Str. 1. Titlul proiectului: " Integrare pe piata muncii a somerilor de lunga durata, persoanelor inactive si a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca - PERSACT"
3. Aurel Vlaicu Nr 62-66, etaj 1, camera 20, sector 2, e-mail: persact@mediafax. ro; tel. 0318256114 si fax. 0318256155
II. Oferta se depune la registratura SC Mediafax S. A. situata in Bucuresti, strada Aurel Vlaicu 62-66, sector 2. Data limita pentru depunerea ofertei : 11. 10. 2011 ora 12:00
12. Aurel Vlaicu Nr 62-66, etaj 1, camera 20, sector 2, sau prin mail persact@mediafax. ro.
5. Specificatii tehnice minime:
Achizitionarea de licente software se va realiza conform documentatiei anexate prezentului anunt.
4. SC MEDIAFAX SA din Romania in calitate de achizitor, cu sediul in localitatea Bucuresti, Bld Maresal Averescu nr 8-10, sector 1, organizeaza la punct de lucru in Bucuresti, Str. Aurel Vlaicu Nr 62-66, etaj 1, camera 20, sector 2, achizitia publica de licente software prin procedura de cercetare a pietei-studiu al pietei Instructiunii nr. 26 a AMPOSDRU din 31. 08. 2010 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, respectiv Anexa 1 procedura pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari finantate din FSE si din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante in conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 9 lit. c1.
2. ACHIZITOR


Mediafax SA
Sediu: Bld. OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II. 1) Denumire contract: Contract de achizitie publica de licente software necesare pentru buna implementare a proiectului "Integrare pe piata muncii a somerilor de lunga durata, persoanelor inactive si a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca-PERSACT", POSDRU/106/5. 1/G/75855
II. 2) Obiectul contractului: Furnizare de licente software
II. 3) Tip contract: Furnizare
II. 4) Criteriul de atribuire: "Pretul cel mai scazut"
II. 5) Procedura: Procedura de cercetare a pietei-studiu al pietei desfasurata conform Instructiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31. 08. 2010, privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007 - 2013
III. Transmiterea se poate face prin posta, curierat sau personal la registratura.
11. Valabilitatea ofertei: 30 zile
9. Sursa de finantare din Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Numarul de identificare al contractului: POSDRU/106/5. 1/G/75855. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

III. 1) Numar de oferte primite: 1
III. 2) Castigator: S. C. TAPE COMPUTER S. R. L. cu sediul in Str. Popa Rusu, nr. 9, parter, Ap. 1, camera nr. 7, sector 2, Bucuresti, CUI 15070993, Nr. de ordine le registrul comertului J40/12724/06. 12. 2002
III. 3) Pretul contractului (fara TVA): 15. 928,06 LEI
Data: 11. 10. 2011


Pretul va fi exprimat in RON, fara TVA
Pretul ofertei este ferm in RON.
NU se accepta actualizarea pretului contractului.
8. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare va fi "pretul cel mai scazut".
10. Maresal Averescu nr 8-10, sector 1, Bucuresti
Punct de lucru: Str. Data publicarii anuntului : 04. 10. 2011

11. 10. 2011

ANUNT DE ATRIBUIRE
a contractului de achizitie publica de licente software, necesare pentru buna implementare a proiectului " Integrare pe piata muncii a somerilor de lunga durata, persoanelor inactive si a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca", ID: POSDRU/106/5. 1/G/75855
I. Ora, data si locul deschiderii ofertelor : 11. 10. 2011 ora 14:00 la punctul de lucru al achizitorului
13. Limba de redactare a ofertei: limba romana
6.

 
Stiri afaceri, sistemul bancar, international, firme, investitii, auto Stiri afaceri, sistemul bancar, international, firme, investitii, auto

 trebuie sa te conectezi mai intai


Articole 'Fresh'

Comunicat de presa Soares

0pt "Times New Roman"">       


Articole 'populare'


Alte articole


 
 

Membrii

Utilizator

Parola:
 

[Cont nou] 

[Parola pierduta]

 
 


Gazduire Web ABO NET

        Gazduire web ABO NET


 |Fotograf nunta|Fotograf botez|AFACERI - 2019 - reportaj.com