Cauta:
  Sistemul bancar  International IT  Firme romanesti  Investitii  Auto  Locuri de munca  News  Office  Banci  Constructii  
 
 
 
 

Stiri afaceri, sistemul bancar, international, firme, investitii, auto  75855-Anunt achizitie servicii Stiri afaceri, sistemul bancar, international, firme, investitii, auto

CENTRUL DE CONSULTANTA SI STUDII EUROPENE, cu sediul in Str. Romana, nr. 6, bloc LC3, ap. 30, municipiul Galati, judetul Galati, CUI 17253210, Nr. de ordine le registrul comertului J17/357/17. 02. 2005
III. 3) Pretul contractului (fara TVA): 20. 150 LEI

Data: 15. 09. 2011 Limba de redactare a ofertei: limba romana
6. Aurel Vlaicu Nr 62-66, etaj 1, camera 20, sector 2, sau prin mail persact@mediafax. ro.
5. Specificatii tehnice minime:
Achizitionarea de servicii de formare in informatica se va realiza conform documentatiei anexate prezentului anunt.
4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 08. 09. 2011, ora 16:00
Clarificari privind achizitia sau documentatia pentru ofertanti, pot fi obtinute la urmatoarea adresa a achizitorului din Bucuresti, Str. Titlul proiectului: " Integrare pe piata muncii a somerilor de lunga durata, persoanelor inactive si a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca - PERSACT"
3. Pretul va fi exprimat in RON, fara TVA
Pretul ofertei este ferm in RON.
NU se accepta actualizarea pretului contractului.
8. Data limita pentru depunerea ofertei : 12. 09. 2011 ora 12:00
12. Data publicarii anuntului : 05. 09. 2011

15. 09. 2011

ANUNT DE ATRIBUIRE

a contractului de achizitie publica de servicii de formare in informatica, Cod CPV 80533100-0 necesar pentru buna implementare a proiectului " Integrare pe piata muncii a somerilor de lunga durata, persoanelor inactive si a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca", ID: POSDRU/106/5. 1/G/75855

I. OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA
II. 1) Denumire contract: Contract de achizitie publica de servicii de formare in informatica, Cod CPV 80533100-0 necesare pentru buna implementare a proiectului "Integrare pe piata muncii a somerilor de lunga durata, persoanelor inactive si a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca", POSDRU/106/5. 1/G/75855
II. 2) Obiectul contractului: Prestari servicii de formare in informatica
II. 3) Tip contract: Servicii
II. 4) Cod CPV: 80533100-0
II. 5) Criteriul de atribuire: "Pretul cel mai scazut"
II. 6) Procedura: Procedura de cercetare a pietei - studiu al pietei desfasurata conform Instructiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31. 08. 2010, privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007 - 2013

III. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
III. 1) Numar de oferte primite: 1
III. 2) Castigator: S. C. Valabilitatea ofertei: 45 zile
9. Sursa de finantare din Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Oferta se depune la registratura SC Mediafax S. A. situata in Bucuresti, strada Aurel Vlaicu 62-66, sector 2. Ora, data si locul deschiderii ofertelor : 12. 09. 2011 ora 13:00 la punctul de lucru al achizitorului
13. Aurel Vlaicu Nr 62-66, etai 1, camera 20, sector 2, e-mail: persact@mediafax. ro; tel. 0318256114 si fax. 0318256155

II. SC MEDIAFAX SA din Romania in calitate de achizitor, cu sediul in localitatea Bucuresti, Bld Maresal Averescu nr 8-10, sector 1, organizeaza la punct de lucru in Bucuresti, Str. Aurel Vlaicu Nr 62-66, etaj 1, camera 20, sector 2, achizitia publica de servicii de formare in informatica prin procedura de cercetare a pietei - studiu de piata conform Instructiunii nr. 26 a AMPOSDRU din 31. 08. 2010 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, respectiv Anexa 1 procedura pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari finantate din FSE si din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante in conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 9 lit. c1.
2. Maresal Averescu nr 8-10, sector 1, Bucuresti
Punct de lucru: Str. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare va fi "pretul cel mai scazut".
10. ACHIZITOR
Mediafax SA
Sediu: Bld. 1. Transmiterea se poate face prin posta, curierat sau personal la registratura.
11. Numarul de identificare al contractului: POSDRU/106/5. 1/G/75855.

 
Stiri afaceri, sistemul bancar, international, firme, investitii, auto Stiri afaceri, sistemul bancar, international, firme, investitii, auto

 trebuie sa te conectezi mai intai


Articole 'Fresh'

Comunicat de presa Soares

0pt "Times New Roman"">       


Articole 'populare'


Alte articole

HERMES Evolution implementat


 
 

Membrii

Utilizator

Parola:
 

[Cont nou] 

[Parola pierduta]

 
 


Gazduire Web ABO NET

        Gazduire web ABO NET


 |Fotograf nunta|Fotograf botez|AFACERI - 2019 - reportaj.com