Cauta:
  Sistemul bancar  International IT  Firme romanesti  Investitii  Auto  Locuri de munca  News  Office  Banci  Constructii  
 
 
 
 

Stiri afaceri, sistemul bancar, international, firme, investitii, auto  75858-Achizitie servicii de catering Stiri afaceri, sistemul bancar, international, firme, investitii, auto

1. S. C. MEDIAFAX S. A. din Romania in calitate de achizitor, cu sediul in localitatea Bucuresti, Bld Maresal Averescu nr 8-10, sector 1, organizeaza la punct de lucru in Bucuresti, Str. Titlul proiectului:"Jurnalism cetatenesc - Sansa pentru ocupare-JETOP"

3. Data limita pentru depunerea ofertei : 29. 03. 2012, ora 12:00

11. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 27. 03. 2012, ora 16:00

Clarificari privind achizitia sau documentatia pentru ofertanti, precum si informatii suplimentare pot fi obtinute la urmatoarea adresa a achizitorului din Bucuresti, Str. Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica: pretul cel mai scazut

5. Transmiterea se poate face prin posta, curierat sau personal la registratura Achizitorului. " Achizitorul nu accepta transmiterea prin e-mail a ofertelor.

29. 03. 2012

Anunt de anulare procedura de achizitie servicii de catering

Anunt de anulare a achizitiei de servicii catering, Cod CPV: 55521200-0 in cadrul proiectului "Jurnalism cetatenesc - Sansa pentru ocupare-JETOP", POSDRU/106/5. 1/G/75858

1. Aurel Vlaicu Nr 62-66, etaj 1, camera 20, sector 2, sau prin e-mail jetop@mediafax. ro.

5. Limba de redactare a ofertei: limba romana

6. Denumirea si adresa achizitorului: SC MEDIAFAX SA in localitatea Bucuresti, Bld Maresal Averescu nr 8-10, sector 1, punct de lucru in Bucuresti, Str. Data publicarii anuntului : 23. 03. 2012

29. 03. 2012

CLARIFICARI

MEDIAFAX SA cu sediul in localitatea Bucuresti, Bld Maresal Averescu nr. 8-10, sector 1, si punct de lucru in Bucuresti, Str. Transmiterea se poate face prin posta, curierat sau personal la registratura.

10. Aurel Vlaicu Nr 62-66, et. 1, cam. 20, sector 2, beneficiar al finantarii nerambursabile din POSDRU, in baza contractului nr. POSDRU/106/5. 1/G/75858, cofinantat din Fondul Social European si fonduri de la bugetul de stat, precum si din fonduri proprii, in cadrul proiectului "Jurnalism cetatenesc - Sansa pentru ocupare - JETOP", publica prezentele raspunsuri la clarificarile solicitate cu privire la cererea de oferta pentru achizitionarea de servicii de catering, raspunsuri insotite de intrebarile adresate, dupa cum urmeaza:

INTREBAREA 1:

Documentatia trebuie trimisa doar prin plic inchis sau si prin e-mail scanat si semnat la aceasta adresa?

RASPUNS 1:

Conform art. 5. 4. "Modul de prezentare a ofertei (tehnic si financiar)" din Documentatia de atribuire

"Oferta se depune la registratura SC MEDIAFAX SA situata la urmatoarea adresa: Bucuresti, strada Aurel Vlaicu 62-66, sector 2. Aurel Vlaicu Nr 62-66, etaj 1, camera 20, sector 2, procedura de cercetare a pietei- studiu al pietei pentru achizitia servicii de catering, cod CPV 55521200-0 conform Instructiunii nr. 26 a AMPOSDRU din 31. 08. 2010 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, respectiv Anexa 1 procedura pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari finantate din FSE si din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante in conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 9 lit. c1.

2. Numarul de identificare al contractului: POSDRU/106/5. 1/G/75858. Data anularii achizitiei: 29. 03. 2012.

4. La o sesiune de curs participa zilnic 10 persoane, timp de 9 de zile lucratoare.

4. Motivul anularii: Potrivit Instructiunii nr. 26 a AMPOSDRU din 31. 08. 2010 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, achizitia de servicii catering este anulata deoarece pretul fara TVA inclus in oferta financiara depaseste pragul valoric estimat pentru contractul de prestari servicii catering.
Valabilitatea ofertei: 30 zile

8. Oferta se depune la registratura S. C. Mediafax S. A. situata in Bucuresti, strada Aurel Vlaicu 62-66, parter, sector 2. Sursa de finantare din Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Ora, data si locul deschiderii ofertelor : 29. 03. 2012 ora 14:00 la punctul de lucru al achizitorului

12. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Anuntul de achizitie publica de servicii catering desfasurata prin procedura de cercetare a pietei-studiu al pietei a fost publicat pe site-ul http://scoalamedia. ro/ si pe http://www. comunicate. mediafax. biz in data de 23. 03. 2012

3. Pretul va fi exprimat in RON, fara TVA

Pretul ofertei este ferm in RON.

NU se accepta actualizarea pretului contractului.

7. Numarul de oferte primite: 1

6. Aurel Vlaicu Nr 62-66, etaj 1, camera 20, sector 2.

2. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare va fi "pretul cel mai scazut".

9. Specificatii tehnice minime:

Servicii de catering pentru 4 sesiuni de curs in perioada aprilie-iunie 2012 (orele 09. 00-17. 00) in Bucuresti.

 
Stiri afaceri, sistemul bancar, international, firme, investitii, auto Stiri afaceri, sistemul bancar, international, firme, investitii, auto

 trebuie sa te conectezi mai intai


Articole 'Fresh'

Comunicat de presa Soares

0pt "Times New Roman"">       


Articole 'populare'


Alte articole

Proiect cofinantat de Fondul

p

FEMINA - Formare pentru jurnalisti

„Proiect cofinan


 
 

Membrii

Utilizator

Parola:
 

[Cont nou] 

[Parola pierduta]

 
 


Gazduire Web ABO NET

        Gazduire web ABO NET


 |Fotograf nunta|Fotograf botez|AFACERI - 2019 - reportaj.com