Cauta:
  Sistemul bancar  International IT  Firme romanesti  Investitii  Auto  Locuri de munca  News  Office  Banci  Constructii  
 
 
 
 

Stiri afaceri, sistemul bancar, international, firme, investitii, auto  Anunt achizitie servicii Stiri afaceri, sistemul bancar, international, firme, investitii, auto

Titlul proiectului: "Sanse egale pentru cariere de succes"

3. 1. Pretul va fi exprimat in RON, fara TVA

Pretul ofertei este ferm in RON si se va mentine pe toata durata contractului.

NU se accepta actualizarea pretului contractului.

7. Transmiterea se poate face prin posta, curierat sau personal la registratura.

10. Data limita pentru depunerea ofertei: 08. 05. 2012 ora 11:00

11. Data publicarii anuntului: 30. 04. 2012

Responsabil implementare proiect,

Carmen Mihalcea AUREL VLAICU Nr 62-66, Sector 2. Domeniul major de interventie 6. 3. "Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii". Numarul de identificare al contractului: POSDRU/97/6. 3/S/64237. Specificatii tehnice minime:

Achizitionarea de servicii de inchiriere sali pentru organizarea de conferintese va realiza conform documentatiei anexate prezentului anunt.

4. SC MEDIAFAX SA din Romania in calitate de achizitor, cu sediul in localitatea Bucuresti, Bld Maresal Averescu nr 8-10, sector 1, punct de lucru din Bucuresti, Str. Oferta se depune la registratura SC MEDIAFAX SA situata in Bucuresti, Str. Valabilitatea ofertei: 60 de zile

8. Aurel Vlaicu Nr 62-66, sector 2, sau prin mail la carmen. mihalcea@m. ro.

12. Limba de redactare a ofertei: limba romana

5. Informatii suplimentare sau documentatia pentru ofertanti pot fi obtinute la urmatoarea adresa a achizitorului din Bucuresti, Str. Sursa de finantare din Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Axa prioritara 6. "Promovarea incluziunii sociale". AUREL VLAICU Nr 62-66, Sector 2, organizeaza prin procedura de cercetare a pietei - studiu al pietei pentru achizitia de servicii de inchiriere sali pentru organizarea de conferinte conform Anexei 1 a Instructiunii 26/2010 emisa de AMPOSDRU - Procedura pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari finantate din FSE prin POSDRU 2007-2013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante in conformitate cu art. 8 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art 9 lit c1 din aceeasi ordonanta.

2. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de prestare servicii va fi "pretul cel mai scazut".

9. Valoarea estimata totala a contractului pentru toate cele 8 Loturi: 56000 RON

Valoarea estimata pentru fiecare Lot: 7000 RON

6.

 
Stiri afaceri, sistemul bancar, international, firme, investitii, auto Stiri afaceri, sistemul bancar, international, firme, investitii, auto

 trebuie sa te conectezi mai intai


Articole 'Fresh'

Comunicat de presa Soares

0pt "Times New Roman"">       


Articole 'populare'


Alte articole


 
 

Membrii

Utilizator

Parola:
 

[Cont nou] 

[Parola pierduta]

 
 


Gazduire Web ABO NET

        Gazduire web ABO NET


 |Fotograf nunta|Fotograf botez|AFACERI - 2019 - reportaj.com