Cauta:
  Sistemul bancar  International IT  Firme romanesti  Investitii  Auto  Locuri de munca  News  Office  Banci  Constructii  
 
 
 
 

Stiri afaceri, sistemul bancar, international, firme, investitii, auto  Anunt achizitie produse papetarie-consumabile Stiri afaceri, sistemul bancar, international, firme, investitii, auto

Oferta se depune la registratura SC MEDIAFAX SA situata in Bucuresti, Str. Sursa de finantare din Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

III. 1) Numar de oferte primite:1
III. 2) Castigator: S. C. AAA BIROTICA S. R. L. Str. Tacerii, nr. 1, Sector 5, CUI 15777588, Nr. de ordine la registrul comertului J40/13046/30. 09. 2011
III. 3) Pretul contractului: 7. 846,16 lei
Data
08. 08. 2011


Titlul proiectului: "Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca pentru angajatii din domeniul media - SSMEDIA"
3. Pretul va fi exprimat in RON, fara TVA
Pretul ofertei este ferm in RON.
NU se accepta actualizarea pretului contractului.
7. Limba de redactare a ofertei: limba romana
6. Specificatii tehnice minime:
Achizitionarea de produse consumabile-papetarie se va realiza conform documentatiei anexate prezentului anunt.
4. Transmiterea se poate face prin posta, curierat sau personal la registratura.
10. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 03. 08. 2011 ora 16:00
Clarificari privind achizitia sau documentatia pentru ofertanti, pot fi obtinute la urmatoarea adresa a achizitorului din Bucuresti, Str. Numarul de identificare al contractului: POSDRU/78/3. 2/A/67179. Aurel Vlaicu Nr 62-66, sector 2, sau prin mail la ssmedia@mediafax. ro.
5. Data publicarii anuntului: 29. 07. 2011

08. 08. 2011

ANUNT DE ATRIBUIRE

a contractului de achizitie furnizare de produse consumabile-papetarie, necesare pentru buna implementare a proiectului "Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca pentru angajatii din domeniul media - SSMEDIA", ID: POSDRU/78/3. 2/A/67179

I. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare va fi "pretul cel mai scazut".
9. 1. Ora, data si locul deschiderii ofertelor: 05. 08. 2011 ora 13:30 la sediul achizitorului
12. ACHIZITOR
SC Mediafax SA
Str. AUREL VLAICU Nr 62-66, Sector 2, organizeaza prin procedura de cercetare a pietei - studiu al pietei, achizitia de produse consumabile-papetarie, conform Instructiunii nr. 26 a AMPOSDRU din 31. 08. 2010 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, respectiv Anexa 1 procedura pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari finantate din FSE si din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante in conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 9 lit. c1.
2. Data limita pentru depunerea ofertei: 05. 08. 2011 ora 12:00
11. Valabilitatea ofertei: 30 de zile
8. SC MEDIAFAX SA din Romania in calitate de achizitor, cu sediul in localitatea Bucuresti, Bld Maresal Averescu nr 8-10, sector 1, la punct de lucru din Bucuresti, Str. AUREL VLAICU Nr 62-66, Sector 2. AUREL VLAICU Nr 62-66, Sector 2, Bucuresti, e-mail:
ssmedia@mediafax. ro; tel. 0318256114 si fax. 0318256155
II. OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA
II. 1) Denumire contract: Contract de achizitie furnizare de produse consumabile-papetarie necesare pentru buna implementare a proiectului "Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca pentru angajatii din domeniul media - SSMEDIA", ID: POSDRU/78/3. 2/A/67179
II. 2) Obiectul contractului: Furnizare de produse consumabile-papetarie
II. 3) Tip contract: Furnizare
II. 4) Criteriul de atribuire: "Pretul cel mai scazut"
II. 5) Procedura: Procedura de cercetare a pietei - studiu al pietei desfasurata conform instructiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31. 08. 2010, privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007 - 2013
II. 6) Data anuntului: 08. 08. 2011

III.

 
Stiri afaceri, sistemul bancar, international, firme, investitii, auto Stiri afaceri, sistemul bancar, international, firme, investitii, auto

 trebuie sa te conectezi mai intai


Articole 'Fresh'

Comunicat de presa Soares

0pt "Times New Roman"">       


Articole 'populare'


Alte articole

Castigatorii burselor de excelenta

Marius Enachescu, Director General al CSSNT


 
 

Membrii

Utilizator

Parola:
 

[Cont nou] 

[Parola pierduta]

 
 


Gazduire Web ABO NET

        Gazduire web ABO NET


 |Fotograf nunta|Fotograf botez|AFACERI - 2019 - reportaj.com