Cauta:
  Sistemul bancar  International IT  Firme romanesti  Investitii  Auto  Locuri de munca  News  Office  Banci  Constructii  
 
 
 
 

Stiri afaceri, sistemul bancar, international, firme, investitii, auto  ID 75862 - Achizitie servicii Stiri afaceri, sistemul bancar, international, firme, investitii, auto

Pretul va fi exprimat in RON, fara TVA
Pretul ofertei este ferm in RON.
NU se accepta actualizarea pretului contractului.
8. Aurel Vlaicu nr 62-64, et. 6, biroul 46, sector 2, sau prin mail la stefanias@fedm. ro.
5. AUREL VLAICU nr 62-64, et. 6, biroul 46, sector 2, e-mail:
stefanias@fedm. ro ; tel. 0318256200 si fax. 0318256300

II. Aurel Vlaicu nr 62-64, et. 6, biroul 46, sector 2. OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II. 1) Denumire contract: Contract de achizitie de " Servicii de catering"- Cod CPV 55521200-0 necesare pentru buna implementare a proiectului "Sanse mai bune pentru ocuparea tinerilor absolventi de studii superioare - STASS", POSDRU/106/5. 1/G/75862
II. 2) Obiectul contractului: Servicii de catering
II. 3) Tip contract: Servicii
II. 4) Coduri CPV: 55521200-0
II. 5) Criteriul de atribuire: "Pretul cel mai scazut"
II. 6) Procedura: Procedura de cercetare a pietei - studiu al pietei desfasurata conform instructiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31. 08. 2010, privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007 - 2013

III. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 10. 04. 2011, ora 16:00
Clarificari privind achizitia sau documentatia pentru ofertanti, pot fi obtinute la urmatoarea adresa a achizitorului din Bucuresti, str. FUNDATIA PENTRU EDUCATIE SI DEZVOLTARE MEDIAPRO din Romania in calitate de achizitor, organizeaza la sediul din Bucuresti, str. Titlul proiectului: "Sanse mai bune pentru ocuparea tinerilor absolventi de studii superioare - STASS"
3. Specificatii tehnice minime:
Achizitionare de servicii de catering se va realiza conform documentatiei anexate prezentului anunt.
4. 1. Aurel Vlaicu nr 62-64, et. 6, biroul 46, sector 2, procedura deschisa de achizitia de servicii de catering.
Achizitia se va face conform Instructiunii nr. 26 a AMPOSDRU din 31. 08. 2010 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, respectiv Anexa 1 procedura pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari finantate din FSE si din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante in conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 9 lit. c1. , in vederea achizitionarii de "servicii de catering".
2. Oferta se depune la registratura FUNDATIA PENTRU EDUCATIE SI DEZVOLTARE MEDIAPRO situata in Bucuresti, str. Limba de redactare a ofertei: limba romana
6. ACHIZITOR


FUNDATIA PENTRU EDUCATIE SI DEZVOLTARE MEDIAPRO
Adresa: Bucuresti, str. Transmiterea se poate face prin posta, curierat sau personal la registratura.
11. Avand in vedere cele mai sus mentionate, nu va putem comunica bugetul estimat

15. 04. 2011
ID 75862 Anunt atribuire achizitie servicii catering

Titlul proiectului: "Sanse mai bune pentru ocuparea tinerilor absolventi de studii superioare - STASS"
Axa prioritara 5. "Promovarea masurilor active de ocupare"
Domeniul major de interventie 5. 1. "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare"
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/106/5. 1/G/75862Achizitor
FUNDATIA PENTRU EDUCATIE SE APROBA,
SI DEZVOLTARE MEDIAPRO PRESEDINTE,
Liliana Florentina SerbanANUNT DE ATRIBUIRE

a contractului de "Servicii de catering"- Cod CPV 55521200-0 necesare pentru buna implementare a proiectului "Sanse mai bune pentru ocuparea tinerilor absolventi de studii superioare - STASS", ID: POSDRU/106/5. 1/G/75862

I. Data publicarii anuntului : 07. 04. 2011

Manager proiect

11 aprilie

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013
Investeste in oameni !

Titlul proiectului: "Sanse mai bune pentru ocuparea tinerilor absolventi de studii superioare - STASS"
Axa prioritara 5. "Promovarea masurilor active de ocupare"
Domeniul major de interventie 5. 1. "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare"
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/97/5. 1/S/75862

CLARIFICARI
Achizitie servicii de catering

FUNDATIA PENTRU EDUCATIE SI DEZVOLTARE MEDIAPRO cu adresa de contact in Aurel Vlaicu nr 62-64, et. 6, biroul 46, sector 2, Romania, beneficiar al finantarii nerambursabile din POSDRU, in baza contractului nr. POSDRU/97/5. 1/S/75862, cofinantat din Fondul Social European si fonduri de la bugetul de stat, precum si din fonduri proprii, in cadrul proiectului " Sanse mai bune pentru ocuparea tinerilor absolventi de studii superioare - STASS", publica prezentul raspuns la clarificarea solicitata cu privire la cererea de oferta pentru achizitionarea "Servicii de catering", raspuns insotit de intrebarea adresata, dupa cum urmeaza:

INTREBARE: Va rugam sa ne comunicati valoarea totala estimata a contractului pentru achizitia de "Servicii de catering" pentru implementarea proiectului STASS.
RASPUNS: Instructiunea nr. 26/31. 08. 2010 emisa de AMPOSDRU in baza careia se desfasoara prezenta procedura de atribuire nu prevede posibilitatea ca achizitorul sa indice operatorilor economici bugetul achizitiei. Valabilitatea ofertei: 30 zile
9. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare va fi "pretul cel mai scazut".
10. Sursa de finantare din Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Data limita pentru depunerea ofertei : 13. 04. 2011 ora 11:00
12. Ora, data si locul deschiderii ofertelor : 13. 04. 2011 ora 13:00
13. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

III. 1) Numar de oferte primite: 2
III. 2) Castigator: SC Privileg Catering SRL, com. Pantelimon, jud. Ilfov, bd. Biruintei, nr. 54, CUI RO14358263, Nr ordine registrul comertului J23/1055/2001
III. 3) Pretul contractului (fara TVA): 15. 000 RON

Numarul de identificare al contractului: POSDRU/97/5. 1/S/75862.

 
Stiri afaceri, sistemul bancar, international, firme, investitii, auto Stiri afaceri, sistemul bancar, international, firme, investitii, auto

 trebuie sa te conectezi mai intai


Articole 'Fresh'

Comunicat de presa Soares

0pt "Times New Roman"">       


Articole 'populare'


Alte articole


 
 

Membrii

Utilizator

Parola:
 

[Cont nou] 

[Parola pierduta]

 
 


Gazduire Web ABO NET

        Gazduire web ABO NET


 |Fotograf nunta|Fotograf botez|AFACERI - 2019 - reportaj.com